Djelatnost:


-usluge revizije


-usluge s područja financija i računovodstva


-usluge financijskih analiza i kontrola


-usluge poslovnog i ostalog poslovnog savjetovanja


-usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza


-usluge sudskog vještačenja


-usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekta

Tvrtka je član Hrvatske revizorske komore (Croatian Audit Chamber)