OPIS TVRTKE

“Inženjerski biro-revizija” d.o.o  Zadar

Sjedište: 23000 Zadar, Poljana Plankit 1, Republika Hrvatska

Upisan u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru, MBS 060002990, temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Direktor: dipl.oec. Juraj Dobrović, ovlašteni revizor.

Oib: 17939042335

Transakcijski račun: OTP banka d.d.          IBAN: HR0724070001100039194

Inženjerski biro revizija d.o.o. Zadar reviziju obavlja kod svih većih poduzetnika u Dalmaciji kojima je stalo da revizija njihovih financijskih izvješća bude kvalitetno i stručno obavljena

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Djelatnost:
-usluge revizije
-usluge s područja financija i računovodstva
-usluge financijskih analiza i kontrola
-usluge poslovnog i ostalog poslovnog savjetovanja
-usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća,   imovine i obveza
-usluge sudskog vještačenja

-usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekta

Tvrtka je član Hrvatske revizorske komore (Croatian Audit Chamber).

“Inženjerski biro – revizija” d.o.o. Zadar osnovana je u listopadu 1993. godine.

Opis upravljačke stukture:

Član uprave:  Juraj Dobrović, ovlašteni revizor

Prokurist: Irena Dobrović, ovlašteni revizor.