Kroz našu dugogodišnju praksu korisnici naših  usluga su ili su bili  poduzetnici   kojima je stalo da revizija njihovih financijskih izvješća bude kvalitetno i stručno obavljena kao npr:

 

Tankerska plovidba d.d Zadar
Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka
Tankerkomerc d.d. Zadar
Hrvatski registar brodova Split
Viktor Servisi d.o.o. Rijeka
Luka d.d. Zadar
Donat boats d.o.o. Zadar
Moto marina servis d.o.o. Zadar
Tankremont d.o.o. Zadar
Tvornica kruha Zadar d.d. Zadar
Čistoća d.o.o. Zadar
Liburnija d.o.o. Zadar
Paška sirana d.d. Pag
Vodovod  d.o.o.  Zadar
Marituna d.d. Zadar
Mehanizacija d.d. Zadar
Nauta Lamjana d.d. Kali
Vodoinstalacija d.o.o. Zadar
Lignum d.o.o. Zadar
Kino Zadar film d.o.o. Zadar
Veterinarska stanica d.o.o. Benkovac
SG "Tanker" d.o.o. Zadar
Pršutana d.o.o. Posedarje
RTD d.o.o. Zadar
RTC d.o.o Zadar
Komunalno društvo d.o.o. Pag
projekti iz CARDS programa,
projekti iz  SAPARD programa,